E-health wordt de normaalste zaak van de wereld

e-health

Wie maakt er nog gebruik van een acceptgiro om geld over te maken? Of een reisbureau voor het regelen van de vakantie? Veruit de meeste mensen boeken hun vakantie tegenwoordig immers online in plaats van dat ze hiervoor naar een reisbureau gaan. Dit alles had vijftien jaar geleden misschien nog vreemd geleken, maar nu is het internet een onmisbaar onderdeel geworden van ons dagelijks leven.

Vandaag de dag staat de zorg op het punt om diezelfde weg in te slaan. Nu is e-health nog een bijzonder begrip, maar over enkele jaren is het vanzelfsprekend dat het patiëntencontact via internet verloopt. Aldus Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam.

Zorg via het internet

Sinds eind 2014 is Leonard Witkamp bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In deze rol doet hij onderzoek, begeleidt hij studenten op de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC en licht hij publiek, media en overheid voor over ontwikkelingen rondom zorg en ICT.

Hij is ervan overtuigd, dat de focus van veel zorgtaken veel meer verlegd kan worden naar het internet. In maar liefst driekwart van de gevallen van routinematige handelingen, zoals controles of het doorgeven van meetwaarden, kan het internet het aangewezen kanaal zijn om deze gegevens door te geven. Het is voor zowel de patiënt als de zorgverlener veel praktischer om deze informatie online uit te wisselen – er hoeft immers geen bezoek ingepland in te worden, wat de nodige kosten- en tijdsbesparingen oplevert. Wel blijft het ziekenhuis uiteraard de plek voor het verlenen van acute en hoogwaardige zorg.

E-health ook op de Europese agenda

De opkomst en integratie van telemedicine is niet alleen te danken aan de technieken die dit alles nu mogelijk maken, maar ook aan de zelfbewuste burger. Tegenwoordig heeft iedereen wel een tablet, smartphone of smartwatch en het aanbod van beschikbare e-health apps hiervoor heeft ook een hoge vlucht genomen. Ook is de consument zich steeds meer bewust van de eigen gezondheid en het belang van een goede monitoring hiervan. Deze factoren dragen dan ook zeker bij aan het succes van telemedicine.

Deze ontwikkeling is ook opgemerkt door de Europese Commissie. Deze heeft het ondersteunen van de oudere generatie in gezondheid en ziekte buiten de zorginstelling tot speerpunt gemaakt.

Zeer beperkt budget voor telemedicine

Toch gaat de acceptatie van telemedicine niet overal van een leien dakje. Verzekeraars stellen namelijk – uit een budget van 70 miljard euro – maar maximaal 20 miljoen euro beschikbaar voor de vergoeding van zorg die uitsluitend of grotendeels met de inzet van ICT wordt geleverd. Dit is nog niet eens 0,03 procent van het beschikbare budget. Hierdoor is het nog niet mogelijk om telemedicine volledig te laten integreren in de dagelijkse zorgverlening.

Leonard Witkamp geeft aan dat niet alleen de verzekeringsmaatschappijen een andere houding moeten gaan aannemen wat betreft de integratie van telemedicine, maar dat er ook een belangrijke rol weggelegd is voor de ICT’ers.

“ICT’ers moeten leren om oplossingen minder vanuit de techniek en meer vanuit de gebruiker te benaderen. Zowel de ICT’ers als de zorgverleners moeten beter kijken naar de patiënt.” – Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine, Universiteit van Amsterdam

Zo moeten ICT’ers beter kijken en luisteren naar hoe artsen werken om hen beter van dienst te zijn. Dit moet het zorgproces verbeteren en het aantal patiëntonvriendelijke apps terugdringen.

Onderzoek naar meetbaarheid

Natuurlijk speelt bij dit soort ontwikkelingen altijd mee dat men graag bewezen wil zien dat iets echt werkt en een meetbaar resultaat oplevert. Het meetbaar maken van de effectiviteit van ICT in de zorg is echter iets wat nog in de kinderschoenen staat. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan en door de snelle ontwikkelingen in de e-health is het lastig om dit te monitoren. Om dit probleem op te lossen wordt momenteel onderzoek gedaan naar verschillende methodieken om de verbetering van de zorg door telemedicine te kunnen meten. Eind 2015 moeten hierover de eerste resultaten over bekend worden gemaakt.

Reacties zijn gesloten.