Veiligheid in de zorg: wat kunnen medewerkers en patiënten doen?

zorgverleners

Veiligheid is van groot belang in de zorgsector. Er komt echter veel bij kijken om volledige veiligheid van patiënten in de zorg te kunnen garanderen. Zowel medewerkers in de zorg als patiënten kunnen hun steentje bijdragen aan het verhogen van de veiligheid.

Wat kunnen medewerkers doen?

Als professional in de zorg dien je altijd rekening te houden met dienstkleding. Ziekenhuizen kennen bijvoorbeeld standaard kledingvoorschriften, die besmetting helpen te voorkomen. Hoewel zorgprofessionals hun kleding dus niet zelf uit hoeven te zoeken, moeten ze wel zelf zorg dragen voor de juiste schoenen. Veel zorgprofessionals weten echter niet goed waar ze op moeten letten bij het aanschaffen van werkschoenen. Het is natuurlijk het allerbelangrijkst dat het infectiegevaar zo klein mogelijk blijft, daarom worden bij voorkeur gesloten schoenen gedragen, deze bieden bovendien extra veiligheid voor de medewerker.

Naast het dragen van de juiste kleding, zijn er natuurlijk meer dingen die medewerkers kunnen doen. Zo moeten medewerkers van ziekenhuizen zich altijd houden aan de veiligheidsnormen die zijn opgesteld op de verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er zijn daarnaast 10 thema’s waaraan de komende jaren gewerkt wordt, om de veiligheid in de zorg te verhogen. De volgende thema’s zijn vastgesteld: voorkomen van wondinfecties na een operatie, vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt, vroege herkenning en behandeling van pijn, medicatieverificatie bij opname en ontslag, voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen, High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia, optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen, voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis, kwetsbare ouderen, veilige zorg voor zieke kinderen, verwisseling van en bij patiënten. Op deze thema’s kan nog veel winst behaald worden als het gaat om het terugdringen van vermijdbare schade. Zes van de tien thema’s hebben ook betrekking op kinderen.

Wat kunnen patiënten doen?

Niet alleen medewerkers in de zorg dienen hun steentje bij te dragen aan het garanderen van optimale veiligheid, maar ook patiënten kunnen bijdragen aan hun eigen veiligheid in de zorg. Zorgverleners kunnen patiëntveiligheidskaarten uitreiken om patiënten te informeren over wat ze zelf kunnen doen. Op deze kaarten komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo zijn er onder andere kaarten met tips voor patiënten die kanker, reuma of hart- of vaataandoeningen hebben. Ook zijn er veiligheidskaarten voor ouders, zodat zij optimale ondersteuning kunnen bieden bij de behandeling van hun kind. Daarnaast zijn er ook kaarten voor ouderen, bijvoorbeeld over op pad gaan met een rollator of hoe zij zich het beste voor kunnen bereiden op een bezoek aan het ziekenhuis.

Reacties zijn gesloten.