Over Nitel

E-health en telemedicine zijn twee begrippen die steeds meer te horen zijn in de zorgsector. Het zijn bovendien twee begrippen die hetzelfde betekenen:

E-health of telemedicine is het gebruik van ICT ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en zorgverleners kunnen op deze manier meetwaardes doorgeven, informatie uitwisselen en een diagnose krijgen of stellen. Dit draagt bij aan een snelle en toegankelijke, maar ook betaalbare en kwalitatief goede zorg. Bovendien leidt het tot meer eigen regie voor patiënten.

Nitel – Nieuwe Innovaties in Telemedicine – heeft als doel om meer bekendheid te geven aan de begrippen e-health en telemedicine. Deze informatieve website brengt onder andere nieuws over ontwikkelingen op dit gebied, bericht over innovaties en brengt interessante e-health toepassingen onder de aandacht.

Reacties zijn gesloten.