Telemedicine

E-health is onlosmakelijk verbonden met telemedicine.

“Telemedicine is de invulling van eHealth vanuit de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional. Ofwel, de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën binnen de geneeskunde om te komen tot efficiëntere zorg. Het draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten. Dit maakt de zorg sneller, beter en goedkoper.”- Leonard Witkamp, hoogleraar Telemedicine bij de afdeling Klinische Informatiekunde.

Zorginstellingen en grote ICT-bedrijven gaan er vanuit dat we in de nabije toekomst steeds vaker gebruik zullen maken van telemedicine. Het moet voor een ware revolutie op de zorgmarkt zorgen en het zal ertoe leiden dat we betere, efficiëntere zorg krijgen tegen een lagere prijs.

Wat is telemedicine?

Telemedicine is een nieuwe vorm van zorg waarbij zorg op afstand wordt verleend door gebruik te maken van digitale communicatienetwerken. In de praktijk komt het er op neer dat er voornamelijk gebruik zal worden gemaakt van het internet om zorg te verlenen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een consult dat via een videoverbinding wordt afgehandeld of een patiënt die met behulp van speciale apparatuur met sensoren zelf bijvoorbeeld zijn bloedwaarden kan opmeten en doorsturen naar een arts. Telemedicine kan in het gehele zorgproces worden gebruikt en het kan helpen bij het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziektes en aandoeningen.

Telemedicine in de praktijk

Telemedicine kan in de toekomst worden gebruikt om ervoor te zorgen dat steeds meer zorghandelingen thuis door de patiënt zelf kunnen worden uitgevoerd. Dit stelt de onder andere ouderen en mensen met een chronische ziekte beter in staat om onafhankelijk te leven en voor zichzelf te zorgen. De zorgkosten zullen afnemen, terwijl het een positieve invloed heeft op de gezondheidssituatie en arbeidsproductiviteit van de patiënt.

Het gebruik van telemedicine zal er bovendien voor zorgen dat de kans op complicaties afneemt, doordat zowel de zorgverlener als de patiënt beter op de hoogte zijn van de gezondheidssituatie van de patiënt. Indien er zich problemen voordoen kan er direct worden opgetreden. Telemedicine zal in de praktijk dan ook een significante bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van zowel het leven als de geboden zorg.

Daarnaast kan het ook preventief worden ingezet en kan bijvoorbeeld het hart in de gaten worden gehouden wanneer er is vastgesteld dat er een verhoogd risico op hartfalen is of wanneer een patiënt diabetes type 2 heeft. Hoewel telemedicine er niet voor zal zorgen dat mensen nooit meer naar het ziekenhuis of de huisarts hoeven, kan het de frequentie van het aantal bezoekjes aan het ziekenhuis of de huisarts wel sterk beperken.

Uitdagingen

Toch zijn er nog een aantal uitdagingen die overwonnen moeten worden voordat telemedicine daadwerkelijk kan doorbreken. Zo zullen de apparaten en applicaties die patiënten moeten gebruiken ten eerste gebruiksvriendelijker moeten worden en zullen fabrikanten en ICT’ers zich moeten inzetten om een betrouwbare apparaten en software te ontwerpen die de patiënt ook daadwerkelijk wil gebruiken. Het is daarbij belangrijk dat de patiënt vertrouwen heeft in de digitale oplossingen en goed wordt voorgelicht over het gebruik ervan.

Verder is het ook belangrijk dat er een systeem wordt bedacht dat de privacy van patiënten garandeert. Dit houdt in dat het systeem niet alleen goed beveiligd moet worden, zodat onbevoegden geen gegevens kunnen opvragen, maar ook dat er goede regels worden opgesteld over wie toegang heeft. Het is een probleem dat eerder ook al uitgebreid werd besproken tijdens de maatschappelijke discussie over het elektronisch patiëntendossier.
infographic_telemedicine

Daarnaast zullen er voor de breedschalige inzet ook snelle internetverbindingen benodigd zijn. Hoewel de gegevens die verzameld worden door sensoren en apparaten zonder problemen met een lage bandbreedte kunnen worden verstuurd, zal er vooral bij het gebruik van videoverbindingen tussen patiënt en zorgverlener veel bandbreedte benodigd zijn. De ontwikkeling van het glasvezelnetwerk in Nederland speelt hier een belangrijke rol in. De techniek achter het glasvezelinternet zorgt ervoor dat informatie met de snelheid van het licht kan worden verzonden en is bovendien een stuk stabieler ten opzichte van de huidige alternatieven. De hoge internetsnelheden zijn met glasvezel heel gewoon, wat ideaal is voor videogesprekken en het direct uitwisselen van digitale informatie.

Tot slot zullen er om daadwerkelijk kosten te besparen manieren moeten worden gevonden om de enorme hoeveelheden gegevens die verzameld en opgeslagen worden met telemedicine te analyseren. Het analyseren van zogenaamde Big Data staat op dit moment nog enigszins in de kinderschoenen en op dit gebied zal men dus ook nog vooruitgang moeten boeken.

Reacties zijn gesloten.