Technieken

507ecc7297b5d-Telemedicine

 TeleMedicine

20De werkdruk in de gezondheidszorg neemt steeds verder toe. Naast telemonitoring en teleconsultatie, waarbij op een alternatieve manier contact wordt gelegd tussen patiënt en zorgverlener, is een voorbeeld van een moderne maatregel om effectiever te werken. Een ander voorbeeld van effectiever werken in de gezondheidszorg is TeleMedicine.

Hierbij draait alles om snelle en effectieve communicatie tussen zorgverleners, meestal via het internet. Via deze manier van communiceren kunnen zorgverleners kennis, diagnoses, behandelplannen, anamneses en foto’s uitwisselen met elkaar. Dit leidt tot snellere diagnoses en dus een veel hogere ‘productie’ per zorgverlener. Daardoor worden de kosten per patiënt verlaagd. KSYOS TeleMedisch Centrum is een voorbeeld van een instelling voor medisch specialistische zorg die zich bezighoudt met onderzoek naar, ontwikkeling van en het aanbieden van TeleMedicine diensten.

Voordelen van dit soort diensten zijn bijvoorbeeld dat de patiënt binnen twee werkdagen advies krijgt over de diagnose die is gesteld en de behandeling die moet volgen. In de meeste gevallen hoeft de patiënt hiervoor niet meer naar een specialist. Dit komt doordat de huisarts de regie houdt over het zorgproces en hier meer over leert. Huisartsen krijgen hierdoor een aanzienlijk leereffect en krijgen ook meer plezier in hun werk. Ook voor de specialist is dit systeem gunstig; hij heeft meer tijd voor patiënten met complexe aandoeningen en heeft hierdoor ook een hogere productiviteit.

Domotica

Een andere techniek die steeds meer wordt gebruikt is domotica. Deze techniek, ook wel huisautomatisering genoemd, is het domein van huiselijke elektronica. Het staat voor de integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook voor dienstverlening van buitenaf (in dit geval van de zorgverlener) naar de woning. Bij domotica staan sensoren in voor de bediening van zogenaamde actuatoren. Dit gebeurt door tussenkomst van een processor, controller of een computer.

De huidige (tweede) generatie domotica is standaard voorzien van een ethernetaansluiting. Hiermee kunnen audio en video, verwarming-, airco-, alarm-, en meer systemen worden gekoppeld aan internet. Hiermee kan het hele systeem vanuit huis, maar ook van buitenaf, worden geregeld via een pc of smartphone.

 Kijk hieronder naar een videoreportage over een verzorgingshuis dat domotica toepast:

Reacties zijn gesloten.