Toepassingen van e-health

E-health is kort gezegd het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van de gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, projecten, services en systemen die op afstand te hanteren zijn. Vroeger ging dit vooral via een telefoonverbinding, maar tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van internet.

Telemonitoring

Telemonitoring is een goed voorbeeld van e-health. Bij deze techniek heeft bijvoorbeeld een hartpatiënt een aantal controleapparaten in huis of in het lichaam. Een zorgverlener ziet op afstand via de verbinding alle informatie over de staat van de patiënt. Op basis hiervan kan de zorgverlener vanaf een andere lokatie feedback en tips geven aan de patiënt. Hiermee kan de patiënt zichzelf reizen besparen en een aantal simpele taken van de zorg voor zichzelf uitvoeren. Buiten deze objectieve informatie is het voor de zorgverlener mogelijk om via dezelfde lijn persoonlijk contact te houden met de patiënt. Deze vorm noemt men subjectieve monitoring. Op basis van de subjectieve en objectieve informatie kan de zorgverlener beslissingen nemen over behandeling van de patiënt.

Reacties zijn gesloten.